RODO

Prezentowana Polityka Jakości ma zapewnić umocnienie pozycji przedsiębiorstwa Eltemes Sp. z o.o., którego nadrzędnym celem jest profesjonalna i kompleksowa obsługa klientów w zakresie dostaw wyrobów oraz sprzętu i wyposażenia stosowanego w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu górniczego.

Mamy świadomość faktu, że jakość dostarczanych wyrobów jest decydującym czynnikiem trwałego powodzenia firmy i dlatego dążymy do dostarczania tylko takich wyrobów, które spełniają wymagania i oczekiwania klientów oraz określonych wymagań techniczno – prawnych.

Pracujemy wszyscy na opinię solidnego i profesjonalnego dostawcy dla naszych klientów oraz rzetelnego i uczciwego klienta dla naszych dostawców.

Pragniemy aby nasi klienci i dostawcy z zadowoleniem korzystali z naszych usług, a swoją opinią razem z nami budowali prestiż Naszej Firmy.

Główne kierunki polityki zmierzającej do osiągnięcia celów jakościowych realizujemy poprzez:

  • budowanie trwałych relacji z klientami i zwiększanie ich zadowolenia
  • spełnianie wymagań i oczekiwań klientów oraz szybkie reagowanie na ich uwagi i spostrzeżenia
  • lojalność w stosunku do partnerów handlowych
  • wdrożenie, stosowanie i doskonalenie systemu zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009
  • analizowanie i wyciąganie wniosków z rezultatów badań satysfakcji klienta, monitorowanie osiągniętego poziomu jakości
  • dobór dostawców spełniających wymagania naszych klientów
  • standaryzację postępowania według ustalonych i udokumentowanych procedur, przy wykorzystaniu najlepszych praktyk
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zwiększanie wzrostu indywidualnej świadomości i odpowiedzialności za jakość wyrobów

Polityka Jakości stanowi ramy do ciągłego doskonalenia oraz dla ustalania celów jakościowych.

Zarząd zapewnia, że w dążeniu do osiągnięcia wymienionych celów, jakość jest traktowana jako podstawowy czynnik strategii firmy i deklaruje zapewnienie zasobów niezbędnych do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Prezes Zarządu
Łukasz Ulatowski