Oferta

Produkty

Zawory
odcinające

Zawory
przemysłowe

Czujniki

Kable i przewody
zasilające

Wysokociśnieniowe
stacje prób

Zbiorniki ze stali
nierdzewnej

Stanowiska
do testów

Agregaty
wysokociśnieniowe

Magistrale
wysokociśnieniowe

Stanowiska do mycia
wysokociśnieniowego

Usługi

Serwis

Remont

Projektowanie

Dzierżawa
maszyn

Wynajem powierzchni
biurowej, produkcyjnej
i magazynowej

Skontaktuj się z nami